Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2019/09 Vol./No. Vol. 217, 2019
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012350
ArticleAuthorPages
[kyôdô kenkyû] Kofun-jidai, Sangoku-jidai ni okeru Nic-Chô kankeishi no saikôchiku. Wa to Eizankô (Yeongsan river) ryûiki no kankei o chûshin ni Takata, Kanta (Hg.) / Lee, Youngcheol (Hg.)