Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2021/03 Vol./No. Vol. 227, 2021
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0012354
ArticleAuthorPages
[Tokutei kenkyû] Chibaken Araumi kaizuka no hakkutsu chôsa. Nihon rekishi ni okeru chiikisei no sôgôteki kenkyû. Kodai Tôgoku no chiikiteki tokusei