Full Display Periodical Article
Titel Hôsei-shigaku
Year Published 2019/09/30 Vol./No. No. 92, 2019
ISSN 0386-8893 Holding Number BZ091-2 DIJ-No. 0013260
ArticleAuthorPages
Zai-Ô bijutsukan, hakubutsukan shozô no Nihon Bukkyô bijutsu o tazunete (4). Doitsu, Haideruberuku Porutohaimu kikin minzokugaku hakubutsukan [Der Völkerkundemuseum der J. & E. von Portheim-Stiftung Heidelberg] no maki (2). Porutogaru, Lisubon [Portugal, Lisbon] no maki Oguchi, Masashi / Yamamoto, Satomi / Asami, Ryûsuke / Morizane, Kumiko 202-187