Full Display Periodical Article
Titel Hôsei-shigaku
Year Published 2020/03/20 Vol./No. No. 93, 2020
ISSN 0386-8893 Holding Number BZ091-2 DIJ-No. 0013261
ArticleAuthorPages
Zai-Ô bijutsukan, hakubutsukan shozô no Nihon Bukkyô bijutsu o tazunete (5). Doitsu, burêmen kaigai hakubutsukan [Übersee-Museum Bremen] no maki (2). Doitsu, Hanburuku bijutsu kôgei hakubutsukan [Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg] no maki. Girishia, Korufu-tô Ajia bijutsukan [Corfu Museum of Asian Arts in Greece] no maki Oguchi, Masashi / Yamamoto, Satomi / Asami, Ryûsuke / Suekane, Toshihiko 174-158