Full Display Periodical Article
Titel Shîboruto [Siebold] kinenkan dayori
Year Published 2000/05/25 Vol./No. No. 44, 2000
ISSN   Holding Number CZ146 DIJ-No. 0014889
ArticleAuthorPages
Dai 23kai kikaku-ten Oranda watari no garasu [glass] to tôjiki ten. Oranda-sen no hakonda shinajina. Nichi-Ran kôryû 400shûnen kinen