Full Display Periodical Article
Titel Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan kenkyû hôkoku
Year Published 2021/03 Vol./No. Vol. 225, 2021
ISSN 0286-7400 Holding Number CZ022 DIJ-No. 0014895
ArticleAuthorPages
[Kyôdô kenkyû] Gakusaiteki kenkyû ni yoru urushi bunkashi no shinkôchiku Hidaka, Kaori (Hg.) / Kudô, Yûichirô (Hg.)