Full Display Periodical Article
Titel Nihon-Kenkyû. Bulletin of International Research Center for Japanese Studies
Year Published 2017/05 Vol./No. No. 55, 2017
ISSN 0915-0900 Holding Number CZ028 DIJ-No. 0018128
ArticleAuthorPages
Tokushû: Nihon kenkyû no kako, genzai, mirai
"Nihon bunka" no bunkaron to bunkashi. Nihon kenkyû no suii Narita, Ryûichi 15-33
Nihon bunka ron to shinwa, shûkyôshi kenkyû. Umehara Takeshi shi no shigoto ni furete Hotate, Michihisa 35-62
Jinbungaku to shite no Nihon kenkyû o meguru dansô Shôgimen, Takashi 63-72
"Kokusai Nihon kenkyû" no genjô to kadai. Kikan to shite no Nichibunken no un'ei tono kanren de Inaga, Shigemi 73-83
Nihon kenkyû o gurôbaru [global] na shiya ni umenaosu. "Nihon" to "Ajia" no sai-teigi Ochiai, Emiko 85-103
Nihon popurâ karuchâ [popular culture] kenkyû no "Kinô, kyô, ashita" Tanikawa, Takeshi 105-115
"Nihongaku" no taishô to hôhô. Shôrai ni mukete no ichikôsatsu Boot, W. J. (Wim) 131-144
Kako, Genzai, mirai eno purojekuto [project] "Wa-Doku daijiten". Jiten hensan de shitta Nihon kenkyû no mondaiten Hijiya-Kirschmereit, Irmela 145-169
"Nichibunken mondai" o megutte. Teidan Miyachi, Masato / Nitô, Atsushi / Inoue, Shôichi / Kuramoto, Kazuhiro 171-207