Full Display Periodical Article
Titel Kaikô no hiroba. Yokohama Archives of History news
Year Published 2017/10/25 Vol./No. No. 138, 2017
ISSN   Holding Number CZ124 DIJ-No. 0018313
ArticleAuthorPages
Kikakuten "Kaikôjô Yokohama no gen fûkei. 350nen no rekishi o saguru" Saitô, Tsukasa 1
350nen mae no Yokohama-mura to Shûkan-minato Saitô, Tsukasa 2-3
Hebon [Hepburn] shokan ni miru Yokohama no Seiyôjin shakai Nakatake, Kanami 4-5
Shinbun no shutsunyû-kô sen risuto [list] kara wakaru koto. Uiriamu Gyanburu [William Gamble] no baai Ishizaki, Yasuko 6-7
Yokohama no budô en Ueda, Yumi 8