Full Display Periodical Article
Titel Santorî Bijutsukan Nyûsu. Suntory Museum news
Year Published 2016/12/22 Vol./No. No. 264, 2016
ISSN   Holding Number CZ126 DIJ-No. 0018325
ArticleAuthorPages
"Santorî [Suntory] bijutsukan shin shûzôhin Korekutâ [Collector] no me, Yôroppa tôji to sekai no garasu [glass]" ten tokushû. Suteki na korekushon [collection], hairimashita.
Utsukushisa o mikiwameru me Tsuchida, Ruriko / Yasukôchi, Yukie 3-5