Full Display Periodical Article
Titel "Chintao [Tsingtau] sen Doitsuhei furyo shûyôjo" kenkyû. Deutsche Kriegsgefangene aus Tsingtau in japanischen Internierungslagern. Forschungsbericht
Year Published 2017/09/30 Vol./No. No. 14, 2017
ISSN   Holding Number CZ137 DIJ-No. 0018347
ArticleAuthorPages
Nagoya furyo shûyôjo no 2kai no furyo sei-sakuhin tenrankai Menjô, Yoshio 3-39
"Barakke [Die Baracke]" no "manpitsu" arekore (sono 4) Tamura, Ichirô 40-44
Yomigaetta "Tokushima Engeru [Engel] gakudan" (3). Tokushima-shi deno "Kanki no uta" Nihon shoen 100shûnen Minagawa, Keiji 45-56