Full Display Periodical Article
Titel Gaikoku no rippô. Rippô jôhô, hon'yaku, kaisetsu. Foreign legislation. Legislative information, translation and analysis
Year Published 2016/12/10 Vol./No. No. 270, 2016
ISSN 0433-096X Holding Number CZ149 DIJ-No. 0018352
ArticleAuthorPages
EU ni okeru kenkyûsha oyobi gakusei no ukeire sokushin ni muketa shirei. Imin seisaku no ikkan to shite Shimamura, Tomoko 3-29
Doitsu no seikatsu pâtonâ shippu [partnership]-hô. Kon'in tono kankei o megutte Watanabe, Fukuko 30-49