Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/01/15 Vol./No. No. 780, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018377
ArticleAuthorPages
Kôdo dôro kôtsû shisutemu [system] (ITS). Rekishi to genjô Harai, Naoko 3-29
Giin rippô wa dono yôni okonawarete kita ka Kayano, Chieko 31-62
Doitsu Renpô gikai ni okeru gikai kôbunsho no kanri jôkyô. Doitsu Renpô gikai kôbunshokan to kôbunshokan kisoku o chûshin ni Soshi, Hirokazu 91-108
Abenomikusu [Abenomics] to kakusa no kankei ni tsuite dono yôni kangaeru ka. Infure [Inflation] ga kakusa ni oyobosu eikyô o chûshin ni Fukasawa, Eiji 129-154