Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/02/15 Vol./No. No. 781, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018378
ArticleAuthorPages
Sôgô chôsa 2020nen Tôkyô Orinpikku [Olympic], Pararinpikku [Paralympic] kyôgi taikai ni muketa shokadai
2020nen Tôkyô Orinpikku [Olympic], Pararinpikku [Paralympic] kyôgi taikai ni muketa shokadai. Joron Fukushi, Terumi 3-15
Orinpikku [Olympic] to keizai Sakata, Kazukô 17-41
Rondon Orinpikku [London Olympic] to kain kessan iinkai ni yoru gyôsei kanshi Yamaguchi, Kazuyuki 43-66
Orinpikku [Olympic] to paburikku dipuromashî [public diplomacy]. Tôkyô Orinpikku ni muketa senryakuteki kôhô gaikô Shirai, Kyô 67-82
Orinpikku [Olympic] kaisai o keiki to shita jitensha no katsuyô Yamazaki, Osamu 83-105
Orinpikku regashî [Olympic legacy] to chiiki supôtsu [sports] Hayashi, Asuka 107-126
Pararinpikku [Paralympic] to shôgaisha supôtsu [sports]. Genjô to kadai Horiuchi, Yûto 127-147