Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/06/20 Vol./No. No. 785, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018382
ArticleAuthorPages
Sôzoku zeisei no kaikaku ni atatte no kangaekata Katô, Hiroshi 1-22
Daigaku kyôiku no kyôkai. Atarashii kôtô shokugyô kyôiku kikan o megutte Kobayashi, Shin'ichi 23-52
Asubesuto [Asbestos] ni yoru kenkô higai to sono kyûsai ni kansuru dôkô. Hoshô, kyûsai seido to asubesuto soshô o chûshin ni Suzuki, Yoshinori 53-76
Minamatabyô soshô. Shiryô Endô, Masahiro 77-109