Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/08/20 Vol./No. No. 787, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018384
ArticleAuthorPages
Doitsu no senkyo seido kaikaku (2). Shô-senkyoku hirei daihyô heiyô-sei no yukue Yamaguchi, Kazuto 1-28
Doitsu no senkyo seido kaikaku ni kakaru 2012nen Renpô kenpô saibansho hanketsu to kankei jôbun. Shiryô Yamaguchi, Kazuto 29-56
Tai-Nichi chokusetsu tôshi no keizai eno eikyô. Gyôshu-betsu no seisansei kôjô, koyô sôshutsu kôka no kentô Masuda, Yasuyoshi 75-95
Raidoshea [Rideshare] o torimaku jôkyô Yamazaki, Osamu 97-126