Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2016/09/20 Vol./No. No. 788, 2016
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018385
ArticleAuthorPages
Kyôbôzai o meguru giron. Tanpô Nagasue, Ryô 53-65
Ô-Bei 10kakoku no rekidai seiken oyobi seiken seitô. Shiryô Wada, Ayako / Miyahata, Takeshi 67-89