Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2017/05/20 Vol./No. No. 796, 2017
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018393
ArticleAuthorPages
Seishônen no jôhô kankyô to risuku [risk]. Ishikawa-ken, Nagano-ken ni okeru torikumi to ronten. Genchi chôsa hôkoku Kôtari, Yûtarô 57-71
Shogaikoku ni okeru jôin giin no senshutsu ni kakaru kôsa. Shiryô Nasu, Toshiki 73-86