Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2017/07/20 Vol./No. No. 798, 2017
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018395
ArticleAuthorPages
Iryô hogo nyûin seido. Sono hensen to kongo Okamura, Mihoko 1-22
Kenkyû kaihatsu zeisei ni kansuru ronten Seko, Yûsuke 23-45
Wagakuni ni okeru shakaiteki yôgo no genjô to kadai. Satooya seido, tokubetsu yôshi engumi o chûshin ni Makino, Chiharu 47-70
Shogaikoku no kazei tan'i to kisoteki na jinteki kôjo. Haigûsha kôjo no minaoshi o megutte. Shiryô Kamakura, Haruko 71-87