Full Display Periodical Article
Titel Refarensu. The reference
Year Published 2017/08/20 Vol./No. No. 799, 2017
ISSN 0034-2912 Holding Number CZ150 DIJ-No. 0018396
ArticleAuthorPages
Kigyô sokushin, benchâ [venture] ikusei ni okeru kadai. Rôdô shijô jûnanka to M&A enkatsuka ga kagi Masuda, Yasuyoshi 31-55
Suisu [Suisse] no atarashii antei kyôkyû taisakuhô (Bichikuhô). 2016nen 6gatsu 17nichi no keizai ni kansuru kuni no kyôkyû ni kansuru Renpôhô. Shiryô Higuchi, Osamu 57-83