Full Display Periodical Article
Titel Shintô, Nihon bunka kenkyû kokusai shinpojiumu [symposium]
Year Published 2005/02/21 Vol./No. 第3回
ISSN   Holding Number CZ040 DIJ-No. 0018417
ArticleAuthorPages
Shintô no renzoku to hi-renzoku
Shintô to Kokutai. Seijiteki ideorogî [ideologie] to shite no renzokusei o chûshin ni Antoni, Klaus 78-88